Ortam Ölçümleri Neyi İfade Eder?

Ortam Ölçümleri Neyi İfade Eder?

Ortam Ölçümleri Neyi İfade Eder?

İş yerlerinde uygulanmakta olan, güvenlik ve sağlık işlemlerinin yeterliliğinin test edilmesi ya da bu işlemlerin güvenilirliğinin saptanması gibi işlemler ortam ölçümleri olarak ifade edilmektedir.

Uygulanan işlemlerin periyodik bir düzene oturtturulması ve bu düzen sonucunda elde edilen verilerin rapor haline getirilerek, kayıt altında bulundurulması ve sonuçlara göre davranış biçimlerini ya da tedbirlerin uygulanması, iş sağlığı hükümleri açısından oldukça önemlidir.

Bahsedilen ölçüm çeşitleri arasında, partikül madde ölçümleri, iç gürültü ölçümleri, elektromanyetik alan ölçümleri, ortam havası ölçümleri, termal konfor ölçümü, titreşim ölçümleri, gaz ölçümleri ve ortam VOC ölçümleri gibi bölümler yer almaktadır.

Her biri farklı isimler altında bulunuyor olsa da, temel amaçları çalışma sahalarının güvenli ortamlar haline getirilmesidir.

Periyodik Kontrol Neyi İfade Eder?

İşletmelerin kullanmakta olduğu ekipmanların ve araçların yeterliliğinin test edilmesi ve uygulanan işlemlerin sürekli hale getirilmesi maksadı ile yapılan işlemler periyodik kontrol olarak ifade edilmektedir.

Uygulamaların temel amacı, ölçüm işlemleri gibi güvenli çalışma sahalarının yaratılması, iş sağlığının ön plana çıkarılması ve işletmelerde verimin arttırılmasıdır.

Bahsedilen periyodik kontrollerin arasında, basınçlı kap olarak ifade dilen ekipmanların kontrolü, hava ile çalışan ve kompresör olarak ifade edilen cihazların kontrolü, vinç ve folklift gibi iletme ve kaldırma araçlarının kontrolü, paratoner ya da diğer bir ifade ile yıldırımdan korunma kontrolü, elektrik tesisatlarının ve havalandırma sistemlerinin kontrolü, her tipte her cinste ve her amaca yönelik asansörlerin kontrolü ile katodik koruma kontrolü gibi bölümler bulunmaktadır.

Topraklama Ölçümü Neyi İfade Eder?

Başta endüstriyel işletmeler olmak üzere, benzer yapıdaki tesislerin elektrik açısından güvenliğinin sağlanması maksadı ile alınan tedbirler, topraklama olarak ifade edilmek ile birlikte bu tedbirlere yönelik yapılan ölçüm işlemleri de topraklama ölçümü olarak isimlendirilmektedir.

İşlemi yapacak kuruluşların teknik yeterliliğe sahip olması, bakanlık tarafından yetkilendirilmiş olması, çalışmalara nezaret edecek mühendislerinin bulunması ve ölçüm cihazlarının kalibrasyonlarının yapılmış halde bulunması gibi şartları sağlaması gerekmektedir.

Bahsedilen tüm ölçüm ve kontrol işlemleri, işverenler adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yetkilendirilen kuruluşlar tarafından hizmet sunumu biçiminde yerine getirilmektedir.

Bir Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir